O mnie

Wykształcenie

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie ukończyłam w 2016.

W czasie studiów wielokrotnie wyjeżdżałam na staże zagraniczne, odbywając praktyki kliniczne między innymi w Niemczech – Tierarztliche Klinik Gessertshausen, Republice Czeskiej – University of Veterinary and Pharmaceutical Science – Small Animal Clinic, Brno oraz Sultanacie Omanu – Al Qurum Veterinary Clinic.

Od czasów studenckich pracuję w klinikach całodobowych, dzięki czemu udało mi się zdobyć doświadczenie w medycynie ratunkowej i stanach nagłych, obecnie jestem związana z warszawską Kliniką Elwet.

Praca naukowa

Swoje pierwsze kroki w onkologii weterynaryjnej stawiałam w czasie studiów doktoranckich Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW, które ukończyłam w 2019 broniąc pracę doktorską pod tytułem „Molecular mechanism of myoprotective action of geranylgeraniol in cellular model of statin-associated myopathy”, której efektem są następujące doniesienia naukowe:

  • Jaśkiewicz A., Pająk B., Orzechowski A. The many faces of Rap1 GTPase. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19, 2848
  • Jaśkiewicz A., Pająk B., Litwiniuk A., Urbańska K., Orzechowski A. Geranylgeraniol prevents statin-dependent myotoxicity in C2C12 muscle cells through RAP1 GTPase prenylation and cytoprotective autophagy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018, Volume 2018, Article ID 6463807
  • Jaśkiewicz A., Pająk B., Łabieniec-Watała M., De Palma C., Orzechowski A. Diverse action of selected statins on skeletal muscle cells – an attempt to explain the protective effect of geranylgeraniol (GGOH) in statin-associated myopathy (SAM). Journal of Clinical Medicine, 2019, 8, 694

Onkologia eksperymentalna

Obecnie kontynuuję pracę naukową, badając farmakologiczne oddziaływanie inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejaka oraz inhibitorów pSTAT3 w rozwoju skutecznej terapii kacheksji mięśni szkieletowych towarzyszącej nowotworom, na przykładzie raka trzustki.

Badania biomedyczne nad sygnalizacją wewnątrzkomórkową stanowią jeden z najlepszych przykładów udanego transferu odkryć nauk podstawowych do praktyki klinicznej.

Osiągnięcia biologii molekularnej w zakresie sygnalizacji komórek nowotworowych wraz z nowymi technikami diagnozowania, chemio i radioterapii oraz chirurgii przyczyniły się do zwiększenia odsetka wyleczeń pacjentów onkologicznych z poniżej 10% w latach trzydziestych XX wieku do ponad 60% obecnie.

Doświadczenie

Z uwagi na fakt, że rak jest chorobą, która nie zna granic gatunkowych, jako lekarz weterynarii mam wyjątkową okazję wziąć udział w onkologicznych badaniach porównawczych, przenosząc najnowsze doniesienia medycyny ludzkiej na płaszczyznę weterynaryjną, czego ostatecznym celem jest przekształcenie choroby nowotworowej ze stanu stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla życia w możliwy do opanowania stan przewlekły, gwarantujący pacjentom komfortowe funkcjonowanie.

Wiedza jaką dostarcza codzienna praca w laboratorium biologii molekularnej pozwala mi w pełni zrozumieć złożoność procesów toczących się w organizmie pacjentów onkologicznych. Onkologia weterynaryjna oraz biologia molekularna są moją największą pasją.

Będąc członkiem stowarzyszenia European Society of Veterinary Oncology (ESVONC) nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w szkoleniach i kursach, starając się tym samym zapewnić swoim pacjentom najlepszą opiekę oraz dostęp do najnowszych terapii onkologicznych.